برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جان نثاران قمر بنی هاشم
نام مسئول
علی صندوق ساز
نام مداح
اکبر محمودی هاشمی
نام همیار بهداشت
رمضان محمودی هاشمی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار مدرس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 225010172
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جان نثاران قمر بنی هاشم
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار مدرس
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0