برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جان نثاران علی اصغر
نام مسئول
علی محمد قاسمی
نام مداح
جواد نوروزی
نام همیار بهداشت
علی معیر
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان اعتمادی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100256
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جان نثاران علی اصغر
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان اعتمادی
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30