برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جان نثاران حضرت جواد الائمه(ع)
نام مسئول
محمد صدیقی
نام مداح
محمد کریمی
نام همیار بهداشت
رضا صدیقی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
عبادی 104
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013365
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جان نثاران حضرت جواد الائمه(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : عبادی 104
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:21
زمان پایان : 8:23