برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جان نثاران حسینی(ع)
نام مسئول
خداداد انصاری
نام مداح
نقیب الله رحمانی
نام همیار بهداشت
خداداد انصاری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طلاب علامه طباطبایی22مسجدوحسینیه امام رضا(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013344
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جان نثاران حسینی(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طلاب علامه طباطبایی22مسجدوحسینیه امام رضا(ع)
تاریخ شروع : مهر16 ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:33
زمان پایان : 23:33