برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جان نثاران بقیه الله
نام مسئول
مجید بشر
نام مداح
تتتتت ممممم
نام همیار بهداشت
سید وحید حسینی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بلوار نصر روبروی پارک رضوی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-15004
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جان نثاران بقیه الله
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بلوار نصر روبروی پارک رضوی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:23
زمان پایان : 13:23