برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جان نثاران امام حسن مجتبی میدان امام حسین
نام مسئول
عباس جهادی
نام مداح
مهدی صفارودی
نام همیار بهداشت
سید جواد هاشمی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان ملامحسن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100042
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جان نثاران امام حسن مجتبی میدان امام حسین
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان ملامحسن
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0