برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جان نثاران ابوالفضل العباس (ع) کوی سجاد شهرستان بروجرد
نام مسئول
علی کیانی
نام مداح
محمد امرائی
نام همیار بهداشت
حمید گودرزیانی
استان
لرستان
شهرستان
بروجرد
آدرس
خیابان حافظ جنوبی دبیرستان احمدیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-691-33268
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جان نثاران ابوالفضل العباس (ع) کوی سجاد شهرستان بروجرد
استان : لرستان
شهرستان : بروجرد
آدرس : خیابان حافظ جنوبی دبیرستان احمدیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:30