برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران قائم
نام مسئول
مهدی عقیقی
نام مداح
محسن جهانگیری
نام همیار بهداشت
مهدی عقیقی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بلوار گلستان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-49168
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران قائم
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بلوار گلستان
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:27
زمان پایان : 10:27