برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران حضرت علی اکبر
نام مسئول
محمدامین سعیدی مقدم
نام مداح
سیدجواد موسویان
نام همیار بهداشت
* *
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
کوی آب و برق صابر65 مسجد موسی بن جعفر(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011467
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران حضرت علی اکبر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : کوی آب و برق صابر65 مسجد موسی بن جعفر(ع)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:38
زمان پایان : 23:38