برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران حضرت علی اصغر
نام مسئول
مریم مرشدیان حقیقت
نام مداح
مسعود خادمی
نام همیار بهداشت
مریم مرشدیان حقیقت
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طلاب علیمردانی11 مدرسه شهید ستوطی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209019198
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران حضرت علی اصغر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طلاب علیمردانی11 مدرسه شهید ستوطی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:51
زمان پایان : 23:51