برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران حضرت رقیه
نام مسئول
محمد سیدزادگان
نام مداح
عبدالله رخناره
نام همیار بهداشت
محمد سیدزادگان
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
هنرور4/5
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 99110184
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران حضرت رقیه
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : هنرور4/5
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:18
زمان پایان : 23:18