برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران حسینی (ع)محمدآبادعلم
نام مسئول
موسی وندکی
نام مداح
محمدرضا عربی
نام همیار بهداشت
حسن علمی
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
قائن ـ قائنات
آدرس
محمدآباد علم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5538
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران حسینی (ع)محمدآبادعلم
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : قائن ـ قائنات
آدرس : محمدآباد علم
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30