برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران جواد الائمه علیه السلام
نام مسئول
حسن خیابانی تنها
نام مداح
حسین خیابانی تنها
نام همیار بهداشت
محمد خیابانی تنها
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
حر 41 بسکابادی 12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011455
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران جواد الائمه علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : حر 41 بسکابادی 12
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:47