برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران امام حسین علیه السلام
نام مسئول
رضا سدیدی
نام مداح
قربان روحی
نام همیار بهداشت
ناصر قدرتی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
مسلم شمالی 13
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010217
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران امام حسین علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مسلم شمالی 13
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 21:55