برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جانثاران ال حیدر
نام مسئول
محمد بهنام راد
نام مداح
محمد بهنام راد
نام همیار بهداشت
باقر مرادی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
الهیه اقدسیه33 پارک اقدسیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 99/110124
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جانثاران ال حیدر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : الهیه اقدسیه33 پارک اقدسیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:58
زمان پایان : 23:58