برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : جامعه الحسین(ع)
نام مسئول
ابوالفضل رفائی
نام مداح
امیر عارف
نام همیار بهداشت
ابوالفضل رفائی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار مصلی نبش مصلی11
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013318
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : جامعه الحسین(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار مصلی نبش مصلی11
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0