برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ثامن الائمه (ع)
نام مسئول
علی مهربانی همدانی
نام مداح
علی مهربانی همدانی
نام همیار بهداشت
امین احمدی
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
شهر شهید مدنی فاز ۲ پارک زمین ورزشی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224010530
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ثامن الائمه (ع)
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : شهر شهید مدنی فاز ۲ پارک زمین ورزشی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:30