برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ثامن الائمه (ع)
نام مسئول
حسن افقهی فریمانی
نام مداح
مهدی عباسی
نام همیار بهداشت
مسعود قاسمی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
رضاشهر پیروزی 12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013755
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ثامن الائمه (ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : رضاشهر پیروزی 12
تاریخ شروع : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:21
زمان پایان : 11:23