برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ثارالله
نام مسئول
علی دهقان
نام مداح
یونس دراستی
نام همیار بهداشت
فرزاد خوش سحن
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرخمير
آدرس
بخش رویدر روستای بستو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223110004
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ثارالله
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرخمير
آدرس : بخش رویدر روستای بستو
تاریخ شروع : بهمن ۰۱ ۱۳۸۰
تاریخ پایان : تیر ۳۱ ۱۴۰۱
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0