برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : تکیه و هیئت حضرت علی اکبر(ع)
نام مسئول
محمد مختار آبادی
نام مداح
یونس مختارآبادی
نام همیار بهداشت
علی مختار آبادی
استان
کرمان
شهرستان
زنگي آباد
آدرس
کرمان زنگی آباد، کاظم آباد خیابان شهید مفتح جنب مهدیه صاحب الزمان(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7178
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : تکیه و هیئت حضرت علی اکبر(ع)
استان : کرمان
شهرستان : زنگي آباد
آدرس : کرمان زنگی آباد، کاظم آباد خیابان شهید مفتح جنب مهدیه صاحب الزمان(ع)
تاریخ شروع : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 20:30