برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : تکیه حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسئول
حسین دهقان
نام مداح
مجتبی نقیبی
نام همیار بهداشت
حسین دهقان
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
حسن آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49186
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : تکیه حضرت ابوالفضل(ع)
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : حسن آباد
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:30