برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : توحید
نام مسئول
فاطمه اقاجانی دلاور
نام مداح
مائده خوش نظر
نام همیار بهداشت
فاطمه جهانیان
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر روستای بابل پشست
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 117
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : توحید
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر روستای بابل پشست
تاریخ شروع : مرداد ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0