برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : تعزیه خوانی خیمه داران قزاان
نام مسئول
علی اصغر رحمان
نام مداح
مرتضی کرمی
نام همیار بهداشت
عرفان رحمان
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
میدان خرمشهر-پارک ملت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-47573
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : تعزیه خوانی خیمه داران قزاان
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : میدان خرمشهر-پارک ملت
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:28
زمان پایان : 22:28