برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : تشنگان حوض کوثر
نام مسئول
مسعود گنجی مهر
نام مداح
سعید ترابی
نام همیار بهداشت
مسعود گنجی مهر
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
جمکران امام زاده جعفر غریب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47412
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : تشنگان حوض کوثر
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : جمکران امام زاده جعفر غریب
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0