برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ترکمن های مقیم مشهد مقدس
نام مسئول
حسن علی ترکمنی
نام مداح
محمدحسن احمدی
نام همیار بهداشت
دادالله معصومی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار نبوت جنب مسجد امام خمینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-48419
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ترکمن های مقیم مشهد مقدس
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار نبوت جنب مسجد امام خمینی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:19
زمان پایان : 23:19