برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بی بی الرقیه
نام مسئول
سید رضا مرتضی زاده
نام مداح
رضا براتی
نام همیار بهداشت
سید مهر اعتباری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
نامجد 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-47295
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بی بی الرقیه
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : نامجد 2
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:25
زمان پایان : 9:25