برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت القاسم (ع)
نام مسئول
سعید اشتر زاده
نام مداح
سعید اشتر زاده
نام همیار بهداشت
محسن اشتر زاده
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان مهدی خیابان شهید اشتر زاده مدرسه یادگار امام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48748
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت القاسم (ع)
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان مهدی خیابان شهید اشتر زاده مدرسه یادگار امام
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 20:30