برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت العباس
نام مسئول
حاج اکبر نیکدل
نام مداح
عبدالله نیکدل
نام همیار بهداشت
حضرت قلی عفتی گوجه
استان
خراسان رضوی
شهرستان
قوچان
آدرس
قهرمانی 5 پشت هتل عتیق
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-9471-32880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت العباس
استان : خراسان رضوی
شهرستان : قوچان
آدرس : قهرمانی 5 پشت هتل عتیق
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:30