برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت العباس ( علیه السلام )
نام مسئول
محمد شکری
نام مداح
علی اکبر نظری
نام همیار بهداشت
حامد شکری
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
خ تهران ک مسجد امیرالمومنین فرعی چهارم پ 68
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9-361-49209
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت العباس ( علیه السلام )
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : خ تهران ک مسجد امیرالمومنین فرعی چهارم پ 68
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 17:30