برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت العباس(ع)
نام مسئول
جواد حسن زاده بیلندی
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
مصطفی اسماعیلیان
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار مجلسی نبش مجلسی9 بیت العباس(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209012684
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت العباس(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار مجلسی نبش مجلسی9 بیت العباس(ع)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:45
زمان پایان : 23:45