برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الشهدا
نام مسئول
محمدرضا ایلدرآبادی
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
عارف کنویسی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
چهارراه بهار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011398
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الشهدا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : چهارراه بهار
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:19
زمان پایان : 23:19