برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الشهداء شهر عشق اباد
نام مسئول
سید احمد حقانی
نام مداح
حسین قویپنجه
نام همیار بهداشت
ابوالفضل برهانی
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
طبس
آدرس
بخش دستگردان شهر عشق آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 230090054
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الشهداء شهر عشق اباد
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : طبس
آدرس : بخش دستگردان شهر عشق آباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23