برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الزهرا
نام مسئول
محمد محمدی درغز
نام مداح
سید احمد صنایی
نام همیار بهداشت
مهدی حسینی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طلاب نبش ابوذر شرقی 6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013896
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الزهرا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طلاب نبش ابوذر شرقی 6
تاریخ شروع : مهر 17 ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:20