برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الزهرا(س)
نام مسئول
مهدی پلنگی
نام مداح
محمد رضا مهری
نام همیار بهداشت
رحمان سبزی
استان
گلستان
شهرستان
گرگان
آدرس
خیابان امام رضا کوچه 91
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 228041121
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الزهرا(س)
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : خیابان امام رضا کوچه 91
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:23
زمان پایان : 21:23