برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الزهرا(س)
نام مسئول
خدیجه رستمی
نام مداح
خدیجه رستمی
نام همیار بهداشت
طاهره قهرمانی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
شاهین ویلا ششم غربی قلم ساختمان راسپینا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 231010033
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الزهرا(س)
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : شاهین ویلا ششم غربی قلم ساختمان راسپینا
تاریخ شروع : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:0
زمان پایان : 12:0