برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الرقیه
نام مسئول
حسین بنازاده
نام مداح
مهرداد لطفی پور
نام همیار بهداشت
حسین بنازاده
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
شهرک توحید_ جنب حسینه امام جفعر صادق_ کوچه نبوت 28
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-47491
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الرقیه
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : شهرک توحید_ جنب حسینه امام جفعر صادق_ کوچه نبوت 28
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0