برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الرقیه (س) اعظم قزوین
نام مسئول
میثم فرمانی
نام مداح
علی فرمانی فرمانی
نام همیار بهداشت
مقصودعلی فرجی زاده
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
بلوار اسد آبادی - خیابان شیشه چی - حسینیه بیت الرقیه (س) اعظم در فضای باز
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 227010044
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الرقیه (س) اعظم قزوین
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : بلوار اسد آبادی - خیابان شیشه چی - حسینیه بیت الرقیه (س) اعظم در فضای باز
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:19
زمان پایان : 13:9