برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الحیدر شاهین ویلا
نام مسئول
سیدمهدی ایزس
نام مداح
رضا رسولی
نام همیار بهداشت
رضا رسولی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
خ اول شاهین ویلا بلواررجایی خ ۱۶ متری خ نوروزی کوچه گودرزی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-33317
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الحیدر شاهین ویلا
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : خ اول شاهین ویلا بلواررجایی خ ۱۶ متری خ نوروزی کوچه گودرزی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:45
زمان پایان : 22:45