برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الحسین
نام مسئول
سید مرتضی حسینی
نام مداح
سید احمد حسینی
نام همیار بهداشت
سید علی محمد حسینی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان چمران خیابان رهبر کوچه زینبیه حسینیه زینبیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-25848
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الحسین
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان چمران خیابان رهبر کوچه زینبیه حسینیه زینبیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:13
زمان پایان : 21:13