برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الحسنین
نام مسئول
محمد حسین علی حیدری بیوکی
نام مداح
مهدی سلطانی
نام همیار بهداشت
وحید زحمتکش
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خ مسکن کوچه رهبر کوچه شهیدان شریف فرد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48563
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الحسنین
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خ مسکن کوچه رهبر کوچه شهیدان شریف فرد
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0