برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الحجه عج دیوانگان اباالفضل ع
نام مسئول
وحید سهراب پور
نام مداح
سعید سلیمی جاغرق
نام همیار بهداشت
علی باغدار کریم آبادی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
هاشمیه 27 مسجد جواد الائمه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-15760
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الحجه عج دیوانگان اباالفضل ع
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : هاشمیه 27 مسجد جواد الائمه
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:25
زمان پایان : 23:0