برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بیت الاصغر
نام مسئول
قاسم اسدی
نام مداح
مهدی انتظاری
نام همیار بهداشت
رضا اسدی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خ مهدی خ شهید اشتر زاده کوی سعدی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47699
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بیت الاصغر
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خ مهدی خ شهید اشتر زاده کوی سعدی
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30