برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بکاءالحسین
نام مسئول
حسین ملااحمدی
نام مداح
علی رضایی
نام همیار بهداشت
ابوالفضل دهقانی
استان
اصفهان
شهرستان
خميني شهر
آدرس
بلوار امیرکبیر فرعی 98 حسینیه بنی فاطمه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204030006
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بکاءالحسین
استان : اصفهان
شهرستان : خميني شهر
آدرس : بلوار امیرکبیر فرعی 98 حسینیه بنی فاطمه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:59