برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بنی الزهرا س
نام مسئول
سید حسن علوی نژاد
نام مداح
سید حسن علوی نژاد
نام همیار بهداشت
سعید موحدی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
مدرس خیابان آزادی مسجد حجت بن الحسن عج الله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226012571
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بنی الزهرا س
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : مدرس خیابان آزادی مسجد حجت بن الحسن عج الله
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0