برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بنت الحسین
نام مسئول
دانیال زرندی
نام مداح
سید امیر حسینی
نام همیار بهداشت
حسین طالبی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
سالن ورزشی سپاه استان البرز
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-48555
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بنت الحسین
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : سالن ورزشی سپاه استان البرز
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:20
زمان پایان : 23:22