برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بقیه الله
نام مسئول
امنه محسن پور
نام مداح
امنه محسن پور
نام همیار بهداشت
امنه محسن پور
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بقیه الله بلوار امیر کبیر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-47868
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بقیه الله
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بقیه الله بلوار امیر کبیر
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:57
زمان پایان : 0:57