برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بقیه الله العظم(عج)
نام مسئول
ایوب شریفی
نام مداح
ایوب شریفی
نام همیار بهداشت
مجید شریفی
استان
خوزستان
شهرستان
انديمشك
آدرس
کوی شهدا خ علی درمانی نبش خ هلبی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 210030012
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بقیه الله العظم(عج)
استان : خوزستان
شهرستان : انديمشك
آدرس : کوی شهدا خ علی درمانی نبش خ هلبی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23