برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بقیه الله الاعظم
نام مسئول
مهدی بصیرتی
نام مداح
مهدی بصیرتی
نام همیار بهداشت
مهدی بصیرتی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
خ شهید رجایی.مسجد بقیه الله الاعظم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-15320
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بقیه الله الاعظم
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : خ شهید رجایی.مسجد بقیه الله الاعظم
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 21:45