برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بشارت وحی
نام مسئول
سیده رقیه جهانیان بهنمیری
نام مداح
شعبان کرم دخت
نام همیار بهداشت
فرزانه کرم دخت
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر خ پاسداران 27
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 115
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بشارت وحی
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر خ پاسداران 27
تاریخ شروع : مرداد ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30