برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : بانوان عاشورایی
نام مسئول
ربابه سوخته سرایی
نام مداح
ربابه سوخته سرایی
نام همیار بهداشت
ام حبیبه اسلامیان
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
شاهرود -شهرک سپاه -انتهای بلوار امام علی (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9-361-48479
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : بانوان عاشورایی
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : شاهرود -شهرک سپاه -انتهای بلوار امام علی (ع)
تاریخ شروع : تیر ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:16
زمان پایان : 0:18